Buitenschoolse activiteiten

Het team van De Apollo vindt het belangrijk dat leerlingen ook buiten het schoolgebouw leren. De jaarlijkse werkweken en kampen vormen een wezenlijk onderdeel van het schoolprogramma. De leerlingen zijn dan ook verplicht om aan deze onderdelen deel te nemen. Ouders worden per brief tijdig op de hoogte gesteld van het programma. Er worden veel buitenschoolse activiteiten gedaan, zoals museum- en theaterbezoek, en sportactiviteiten. De kosten van deze activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage, de cultuurkaart of subsidies, zoals bijvoorbeeld van de Woltjer Stichting. Gedurende het hele jaar zijn er sportactiviteiten na schooltijd, waar leerlingen aan deel kunnen nemen. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met TopScore.

Schoolkampen en werkweken:

De eerste klassen gaan aan het begin van het schooljaar 3 dagen op kennismakingskamp. Tijdens dit kamp leren zij elkaar en hun mentor en enkele leraren goed kennen. Andersom leren de leraren ook de leerlingen goed kennen.

De tweede klassen gaan aan het eind van het tweede leerjaar drie dagen op schoolkamp. Dit is bedoeld als een leuke afsluiting van de onderbouw. Dit schooljaar is Texel de bestemming.

De derde klassen gaan in de week voor de Paas/meivakantie een week naar Berlijn. Tijdens deze werkweek worden er veel culturele en historische activiteiten gedaan. Het is een hele ervaring om met elkaar in het buitenland te zijn. Voor de leerlingen van 3 HAVO is het een laatste werkweek op De Apollo, voordat zij het volgend schooljaar naar een andere school gaan. Voor de leerlingen van 3 VMBO-T is het een week waarin ze een hechte band met elkaar en de leraren krijgen, waarvan ze in het komende examenjaar profijt kunnen hebben.

Excursies naar musea

In alle leerjaren worden excursies georganiseerd naar musea, zoals het Rijks, het Stedelijk en het Tropenmuseum. In de onderbouw wordt er 2 keer per jaar een culturele middag gehouden. Op die middag zijn er allerlei buitenschoolse culturele activiteiten te doen.

Topscore

In samenwerking met de gemeente Amsterdam organiseert Topscore sport voor leerlingen op school.