Onderwijs

Aan de Apollo kunnen leerlingen vmbo-tl en havo onderwijs volgen. Het vmbo-tl onderwijs bieden wij tot en met de vierde klas aan, waarna er eindexamen gedaan wordt. We besteden veel tijd aan de keuzebegeleiding, zodat de leerlingen aan het eind van de onderbouw een juiste keuze kunnen maken voor een richting (leerweg) in de bovenbouw. Voordat een leerling wordt geplaatst in een leerweg in de bovenbouw, kijken we uiteraard naar de rapportcijfers die in de onderbouw behaald zijn. Daarnaast maken wij gebruik van de toetsresultaten uit AMN.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 biedt De Apollo havo-eindonderwijs aan. Dit betekent dat de havo-leerlingen uiteindelijk bij De Apolo hun diploma kunnen behalen.

Opbouw van de school

In het schooljaar 2020-2021 zijn er op De Apollo 21 klassen. Hieronder volgt een overzicht.

 

Leerjaar
Klas
Leerjaar 1
1A, 1B (vmbo-tl) en 1H1, 1H2 (havo)
Leerjaar 2
2A, 2B,(vmbo-tl) en 2H1, 2H2 (havo)
Leerjaar 3
3A, 3B, 3C, 3D, (vmbo-tl) en 3H1 (havo)
Leerjaar 4
4A, 4B, 4C, 4D, (vmbo-tl) 4H1, 4H2, 4H3, 4H4 (havo)

In de bovenbouw (leerjaar 3+4 van vmbo-tl en leerjaar 4+5 van havo) hebben leerlingen een individueel vakkenpakket en een mentor-coach-klas