Onderwijs

Aan de Apollo kunnen leerlingen vmbo-tl en havo onderwijs volgen. Het vmbo-tl onderwijs bieden wij tot en met de vierde klas aan, waarna er eindexamen gedaan wordt. We besteden veel tijd aan de keuzebegeleiding, zodat de leerlingen aan het eind van de onderbouw een juiste keuze kunnen maken voor een richting (leerweg) in de bovenbouw. Voordat een leerling wordt geplaatst in een leerweg in de bovenbouw, kijken we uiteraard naar de rapportcijfers die in de onderbouw behaald zijn. Daarnaast maken wij gebruik van het Vaardigheids- en Advies Systeem van CITO, de CITO-VAS.

In de huidige opbouw van onze school en in het komende schooljaar (2019-2020) kunnen leerlingen slechts havo-onderwijs volgen in klas 1 t/m 3. De leerlingen die daarna doorstromen naar de havo klas 4 zullen van school moeten wisselen en volgen de havo-bovenbouw aan een reguliere VO-school of een VO-school voor Speciaal Onderwijs. Zij worden gedegen voorbereid op deze schoolwisseling. Samen met de ouders en leerling wordt er naar een geschikte school gezocht.

In het schooljaar 2020-2021 zal de Apollo havo eindonderwijs aanbieden, de Apollo start dan met havo 4. Het uiteindelijke doel is dat leerlingen een havo-diploma kunnen behalen aan onze school.

Opbouw van de school

 In het schooljaar 2018-2019 zijn er op De Apollo 15 klassen. Hieronder volgt een overzicht.

 

Leerjaar 1 1H (HAVO) 1A (VMBO-T) 1B (VMBO-T) 1C (VMBO-T)
Leerjaar 2 2H1 (HAVO) 2H2 (HAVO) 2A (VMBO-T) 2B(VMBO-T)
Leerjaar 3

(bovenbouw)

De leerlingen hebben binnen VMBO-T individuele vakkenpakketten

3H (HAVO) 3A (VMBO-T) 3B (VMBO-T) 3C (VMBO-T)
Leerjaar 4

De leerlingen hebben individuele vakkenpakketten

4A (VMBO-T) 4B (VMBO-T) 4C (VMBO-T)