Onderwijs

Op de Apollo kunnen leerlingen VMBO-T en HAVO onderwijs volgen. In de VMBO-T bieden we onderwijs tot en met de vierde klas aan, waarna er eindexamen gedaan wordt. We besteden veel tijd aan de keuzebegeleiding, zodat de leerlingen aan het eind van de onderbouw een juiste keuze kunnen maken voor een richting (leerweg) in de bovenbouw. Voordat een leerling wordt geplaatst in een leerweg in de bovenbouw, kijken we uiteraard naar de rapportcijfers die in de onderbouw behaald zijn. Daarnaast maken wij gebruik van het Vaardigheids- en Advies Systeem van CITO, de CITO-VAS.

Op de HAVO kan er slechts tot en met klas 3 onderwijs op De Apollo gevolgd worden. Als leerlingen daarna verder willen op de HAVO moeten ze van school wisselen en de bovenbouw HAVO doen op een reguliere VO school of op een VO school voor Speciaal Onderwijs. De leerlingen worden gedegen voorbereid voor deze schoolwisseling in de derde klas. Een intelligentie onderzoek kan hiervan onderdeel uitmaken, op basis van de schoolresultaten, het eventuele onderzoek en de competentie die een HAVO leerling nodig heeft wordt er een advies gegeven. Samen met de ouders en leerling wordt er naar een geschikte school gezocht,

 

Opbouw van de school

 

In het schooljaar 2016-2017 zijn er op De Apollo 15 klassen. Hieronder volgt een overzicht.

 

Leerjaar 1 1H (HAVO) 1A (VMBO-T) 1B (VMBO-T) 1C (VMBO-T)
Leerjaar 2 2H (HAVO) 2A (VMBO-T) 2B (VMBO-T) 2C(VMBO-T)
Leerjaar 3

(bovenbouw)

3H (HAVO) 3A (VMBO-T) 3B (VMBO-T) 3C (VMBO-T)
Leerjaar 4

De leerlingen hebben individuele vakkenpakketten

4A (VMBO-T) 4B (VMBO-T) 4C (VMBO-T)