Nieuws

Roosters toetsweek onderbouw

Van 22 t/m 26 november vindt de eerste toetsweek van dit schooljaar plaats. Via de onderstaande linkjes...

SE-roosters 19 t/m 29 november

Van 19 t/m 29 november worden de eerste schoolexamens van dit schooljaar afgenomen. Via de onderstaande...

Update over (digitale) levering van leermiddelen Van Dijk

Op 15 september ontvingen de ouders en de leerlingen met een openstaande naleverorder een update en een...

PTA’s 2021-22

De PTA’s (Programma voor Toetsing en Afsluiting) voor de bovenbouw klassen voor komend schooljaar...

Schoolgids 2021-22

De schoolgids voor het nieuwe schooljaar 2021-22 is klaar, via deze link is de schoolgids 2021-22te bekijken.

Nieuwe directeur De Apollo

Per 1 augustus 2021 is dhr.  Jeroen Oomen de nieuwe directeur van De Apollo. Hij volgt mw. Gerda Heringa...

Bestel op tijd je boeken voor volgend schooljaar!

De leermiddelen voor volgend schooljaar krijgt de leerling van VanDijk in Kampen. De meeste schoolboeken...

Tijd om je boeken in te leveren!

Op maandag 5 juli. is de inleverdag van de schoolboeken. Leerlingen moeten ZELF een doos of plastic zak...