Digitaliseren

De Apollo is een school die het gebruik van ICT als middel ziet en niet als doel op zich. Op De Apollo worden ICT-toepassingen ingezet in de lessen maar bijvoorbeeld ook als ondersteuning bij dyslexie of remedial teaching. Op school zijn en worden er pilots gehouden om te onderzoeken of er voordeel gehaald kan worden uit bepaalde ICT-toepassingen. De belangrijkste partij bij deze pilots zijn de leerlingen zelf, hoe vinden zij het gebruik, wat is hun feedback en hebben ze er daadwerkelijk voordeel van? Goed onderwijs moet de basis zijn en van daaruit hebben wij onze ICT-visie opgesteld. Omdat het belangrijk is om leerlingen digitale geletterdheid en 21st century skills eigen te laten maken is het de wens om leerlingen vanaf schooljaar 2018-2019 hun eigen device (wat het ideale device is of wat het moet kunnen, wordt onderzocht) mee te laten nemen naar school (bring your own device).

Vanaf het schooljaar 2017-2018 zal het vak ITTL op De Apollo gegeven worden (Informatietechnologie voor de Theoretische Leerweg van het vmbo) het vak informatietechnologie is een officieel keuzevak in het vrije deel van het examen voor de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo. Het vak is een vrij keuzevak en kan worden afgesloten met een schoolexamen. Inhoudelijk biedt het vak Informatietechnologie kennis en vaardigheden waarmee leerlingen de beginselen leren van programmeren en toepassing van ICT-programma’s. Leerlingen leren onder meer websites en applicaties bouwen.

Handleiding gebruik Office 365