Overgangsnormen

Het schooljaar wordt opgedeeld in drie perioden. Per periode rapporteren de docenten over de voortgang. Met uitzondering van het eindcijfer op het laatste rapport worden alle rapportcijfers op één decimaal afgerond. Voor de berekening van het eindcijfer in het eerste leerjaar telt het cijfer van het eerste rapport één keer en van het tweede en derde rapport twee keer mee. Het eindcijfer wordt afgerond op een heel cijfer. Vanaf het tweede jaar telt ieder rapport één keer mee. Alle vakken tellen mee in de overgangsnorm met uitzondering van Rots & Water, mentoruren en trainingsuren.

Verklaring van de begrippen.

voldoende 6 of hoger
tekort 5 (1 tekort) 4 (2 tekorten) enz.
compensatie Cijfer 7 of hoger (1 compensatiepunt)

 

Leerjaar Bevorderd Bespreken Afwijzen
1
 • Alleen voldoendes
 • Eén tekort en compensatie
 • Twee tekorten en compensatie
 • Drie tekorten
 • Twee tekorten met onvoldoende compensatie
 • Meer dan drie tekorten

 

2
 • Alleen voldoendes
 • Eén tekort en compensatie
 • Twee tekorten en compensatie
 • Drie tekorten
 • Twee tekorten met onvoldoende compensatie
 • Meer dan drie tekorten

 

Naast de cijferlijst zijn de uitslagen van de Cito VAS-toetsen onderdeel van de bevordering. De docentenvergadering neemt de volgende leerling-competenties mee in elk besluit: motivatie, inzet, huiswerkhouding, zelfstandigheid, en gedrag. De ouders ondertekenen het rapport en de leerling levert dat in bij de mentor. De ouders hebben bovendien de gelegenheid om in te loggen op Magister, waar zij de cijfers van hun dochter of zoon permanent kunnen volgen en controleren. De ouders krijgen tijdens ouderavonden de gelegenheid om met de mentor en de klassencoach te praten over het rapport. Tijdens de tafeltjesavonden is het mogelijk een afspraak met een vakdocent te maken. Bij het rapportgesprek met de mentor en de klassencoach wordt ook eventueel het ontwikkelingsperspectief van de leerling besproken.

We streven er naar om leerlingen in leerjaar 1 niet te laten doubleren. Alleen bij bijzondere situaties kan de directie hiertoe toch besluiten. Het gaat dan alleen om gezondheidssituaties.

Wanneer een leerling een rapport heeft dat afwijzing oplevert sturen we aan op doorstroom naar een volgend leerjaar met passend niveau of schoolsysteem.

 

Leerjaar Bevorderd Bespreken Afwijzen
3
 • Alleen voldoendes
 • Eén tekortpunt
 • Twee tekorten en twee punten compensatie, tenzij beide tekortpunten tot de kernvakken behoren. (NB)

 

·         Drie tekorten

·         Twee tekorten met onvoldoende compensatie of twee tekortpunten in de kernvakken

 • Meer dan drie tekorten
 • Het cijfer 3 voor een vak
 • De vakken maatschappijleer, CKV en LO afgesloten met een onvoldoende

 

 

NB Een leerling die een zevende vak wil kiezen in het vierde leerjaar dient een 6,8 gemiddeld te staan. De vakken LO en CKV tellen niet mee in de berekening.