Onze school

Profiel van de school

De Apollo is een middelbare school voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Wij bieden VMBO-t en HAVO onderwijs.

De Apollo is een zogenaamde tussenvoorziening, hetgeen inhoudt dat onze school tussen het reguliere en het speciaal onderwijs in zit. Leerlingen hebben een LWOO-beschikking of aantoonbaar extra ondersteuning nodig om toegelaten te kunnen worden tot de school.
Aan onze leerlingen wordt veel persoonlijke begeleiding geboden. De vakken die wij aanbieden zijn gelijk aan die van de reguliere scholen en ook doen de leerlingen bij ons eindexamen in het vierde leerjaar VMBO-t of het vijfde leerjaar HAVO.
Door de kleinschaligheid van de school voelt iedereen zich gekend en gezien. Kleinschaligheid, maar ook veiligheid is voor onze school van groot belang.

Zorg en begeleiding

Om persoonlijke begeleiding te kunnen garanderen wordt er op De Apollo onderwijs gegeven in kleinere klassen; in leerjaar 1 max. 16 leerlingen, in de leerjaren daarna max. 18 leerlingen. Er is een breed aanbod aan zorg en onderwijsondersteuning, op basis van een goed systeem van leerlingbegeleiding en een betrokken team.

Er wordt aandacht besteed aan studiebegeleiding, keuzebegeleiding en persoonlijke begeleiding. Essentieel hierbij is dat onze docenten een professionele en positieve relatie aangaan met de leerlingen. Er moet een basis van vertrouwen zijn, leerlingen moeten zich veilig voelen om tot persoonlijke ontwikkeling en prestaties te komen. De Apollo stelt de leerling in staat om zich voor te bereiden op een verdere schoolloopbaan en de eisen die de samenleving stelt.