Onze school

Profiel van de school

De Apollo is een kleine VMBO-TL school met een HAVO onderbouw (klas 1 t/m 3) voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De Apollo biedt kwalitatief goed onderwijs en stelt hoge eisen aan leerlingen en medewerkers. Een goede en uitdagende studiesfeer is daarvoor een absolute voorwaarde, evenals rust en veiligheid in de school. De school is groot genoeg om de voor VMBO-T en HAVO onderbouw vereiste mogelijkheden te bieden, maar tegelijkertijd zo klein, dat iedereen zich gekend weet en de weg in de school gemakkelijk weet te vinden.

De Apollo biedt veel ruimte voor persoonlijke begeleiding. Leerlingen moeten een LWOO beschikking of extra ondersteuning nodig hebben om toegelaten te worden tot de school. De toelatingscommissie beslist of de leerling geplaatst kan worden. Van belang bij de besluitvorming is of De Apollo het onderwijs en de ondersteuning kan bieden, die de leerling nodig heeft en of de leerling voldoende capaciteiten heeft om het onderwijs op De Apollo te kunnen volgen. Het behalen van een VMBO-T diploma of doorstromen naar de bovenbouw HAVO op een andere school zal steeds het doel zijn.

Zorg en kleinschaligheid

Zorg en kleinschaligheid zijn belangrijk, evenals een goed systeem van leerlingenbegeleiding. Daarbij wordt aandacht besteed aan studiebegeleiding, keuzebegeleiding en persoonlijke begeleiding in probleemsituaties. Essentieel hierbij is dat onze docenten een professionele en positieve relatie aangaan met de leerlingen. Er moet een basis van vertrouwen zijn, leerlingen moeten zich veilig voelen om tot persoonlijke ontwikkeling en prestaties te komen.

Om een goede begeleiding te kunnen garanderen wordt op De Apollo onderwijs gegeven in kleine groepen (max.18 leerlingen). Er is een breed aanbod aan zorg en veel ruimte voor persoonlijke begeleiding. Het onderwijs op De Apollo biedt een duidelijke structuur en stelt de leerling in staat zich voor te bereiden op een verdere schoolloopbaan en op de eisen die de samenleving stelt.

Duidelijke afspraken en regels

Het is voor leerlingen prettig om te weten waaraan ze zich moeten houden en waar ze recht op hebben. De school heeft daarom heldere en vanzelfsprekende huisregels vastgesteld, waaraan iedereen zich heeft te houden. Deze huisregels hebben betrekking op de beoordeling van de resultaten van leerlingen, maar ook op de manier waarop wij in de school met elkaar omgaan. Wij streven ernaar dat alle medewerkers op een zelfde manier met de regels omgaan, waardoor de helderheid voor leerlingen wordt bevorderd.

De regels gelden ook voor de manier waarop wij verwachten dat leerlingen omgaan met de omgeving van de school, met de bewoners van de buurt en met de leerlingen van andere scholen. De Apollo onderhoudt goede contacten met de buurtbewoners, buurtregisseur en andere scholen.