Onze school

Profiel van de school

De Apollo is een kleine vmbo-tl-school met een havo onderbouw (klas 1 t/m 3), voor leerlingen die extra ondersteuningsbehoeften hebben. Vanaf augustus 2020 zal de Apollo ook havo eindonderwijs aanbieden. In leerjaar 2020-2021 start klas 4 havo en in leerjaar 2021-2022 start klas 5 havo.

De Apollo is een tussenvoorziening, dat houdt in dat onze school tussen het reguliere en het speciaal onderwijs in zit. Leerlingen moeten een LWOO-beschikking of extra ondersteuning nodig hebben om toegelaten te worden tot de school. Aan onze leerlingen wordt veel persoonlijke begeleiding geboden. Veiligheid en kleinschaligheid zijn daarbij van groot belang. Door de kleinschaligheid van onze school voelt iedereen zich gekend en gezien.

Zorg en begeleiding

In onze school is er veel aandacht voor persoonlijke begeleiding. Om een goede begeleiding te kunnen garanderen wordt er op de Apollo onderwijs gegeven in kleine klassen (max.18 leerlingen). Er is een breed aanbod aan zorg, op basis van een goed systeem van leerlingbegeleiding en een betrokken team.

Er wordt aandacht besteed aan studiebegeleiding, keuzebegeleiding en persoonlijke begeleiding in probleemsituaties. Essentieel hierbij is dat onze docenten een professionele en positieve relatie aangaan met de leerlingen. Er moet een basis van vertrouwen zijn, leerlingen moeten zich veilig voelen om tot persoonlijke ontwikkeling en prestaties te komen. De Apollo stelt de leerling in staat om zich voor te bereiden op een verdere schoolloopbaan en op de eisen die de samenleving stelt.