Veilige school

Wij vinden het van wezenlijk belang, dat alle leerlingen zich veilig voelen op school. Het gehele team van De Apollo zet zich in voor het creƫren van een aangenaam en veilig leef- en werkklimaat, waarin respectvol met elkaar omgaan heel gewoon is. Als er sprake is van pesten, wordt er snel en adequaat opgetreden. In eerste instantie zal met de pester en de gepeste worden gesproken. In ernstigere situaties worden de ouders betrokken bij het probleem en het oplossen van het probleem. Bij een veilige school horen duidelijke schoolregels. Deze regels staan in de schoolgids en zijn in alle lokalen opgehangen. Een veilig en vriendelijk klimaat maken de leerlingen en leraren met elkaar. Respect staat voorop, zowel in het omgaan met klasgenoten als met docenten. Iedereen draagt een steentje bij tot een gezellige vriendelijke school waar je met plezier naar toe gaat.

Link naar anti-pest protocol