Rechten en Plichten

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staat beschreven wat de rechten en plichten van leerlingen zijn. Dat betekent: van welke regelingen binnen de school mag jij gebruik maken (waar heb jij recht op)? En aan welke regelingen zul jij je moeten houden (wat ben jij de school verplicht)?

Hier kun je het leerlingenstatuut lezen