Examenreglement

Het examenreglement voor Stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs bestaat uit twee delen:

Een algemeen deel, dat geldt voor alle scholen van Stichting ZAAM;

Een schoolspecifiek deel met regelingen en afspraken die alleen gelden op de eigen school. Hiertoe hoort ook het Programma van toetsing en afsluiting (PTA).

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor het schoolexamen en het examenprogramma per vak. Het bevat ook het herkansingsreglement. De schoolleiding stelt het PTA jaarlijks vast voor 1 oktober en reikt dit aan de leerlingen uit en brengt de ouders/ verzorgers daarvan op de hoogte. De schoolleiding baseert het PTA op de wet, de overige bepalingen van het Ministerie en het Examenreglement van Zaam Onderwijsgroep.

link naar het examenreglement en PTA