Visie en missie

Missie
De Apollo biedt leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben in een kleine veilige setting, de mogelijkheid om te leren en zich te ontwikkelen tot zelfbewuste, zelfstandige, verantwoordelijke en mondige mensen. Ons onderwijs heeft tot doel dat de leerlingen kunnen doorstromen naar passend vervolgonderwijs en dat de leerlingen zijn toegerust om optimaal te functioneren in de maatschappij.

Visie
Onze uitgangspunten zijn
• Veiligheid,
• Leren in kleine klassen,
• Een éénduidige aanpak,
• Positieve en voorspelbare benadering,
• Maatwerk op didactisch en pedagogisch gebied,
• Ontwikkeling van sociale vaardigheden.
• Ondersteuning in de klas
• Ouderparticipatie

Waarden

Veiligheid – Betrokkenheid – Groei – Plezier