Absentie en Verlof

Ziek melden

Via Magister:

U meldt uw kind op de volgende manier ziek via Magister:

· Ga op een PC naar: https://accounts.magister.net en log in met de gegevens van uw ouderaccount, of open de Magister Ouder app op uw mobiele device en log daarop in met de gegevens van uw ouderaccount.

· Klik in het menu – links in het scherm – op de button ‘Afwezigheid’.

· Klik vervolgens rechtsboven in het scherm op de button ‘+Melden’. U kunt de ziekmelding hier compleet maken en versturen.

· Let op:

o Ziek melden kan alleen voor vandaag of morgen.

o De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere registraties. Als er geen roosteruren zijn op de door u geselecteerde uren, krijgt u een foutmelding.

o Ziekmeldingen kunnen alleen worden verwijderd door een administratief medewerker van de school. U kunt dit niet zelf doen. Mocht u zich hebben vergist, stuur dan een mail naar verzuim@deapollo.nl om zorg te dragen voor een juiste registratie.

· U kunt een instructievideo bekijken via de volgende link: https://player.vimeo.com/video/315874162

Telefonisch:

Mocht u niet beschikken over een device waarmee u via Magister ziek kunt melden, kunt u uw kind ook telefonisch ziek melden. Hiervoor belt u het hoofdnummer (020-6448357) en kiest u in het keuzemenu de optie 1 ‘ziek melden’.

U dient vervolgens de volgende zaken in te spreken: Naam, klas, geboortedatum en reden van afwezigheid.

 

Ziek naar huis

Indien een leerling zich tijdens de lesdag op school ziek wil melden, moet dit via de dagdienst. Als de dagdienst van mening is dat de leerling ziek gemeld kan worden, wordt er telefonisch contact gezocht met ouders. Wanneer de ouders niet bereikbaar zijn, moet de leerling op school blijven.

 

Medische afspraken

In principe dienen medische afspraken buiten lestijd te worden gepland. Indien leerlingen tijdens de lesdag toch moeten verzuimen vanwege bezoek aan bijvoorbeeld huis- of tandarts, dient dit per mail gemeld te worden via verzuim@deapollo.nl.

 

Verlof

Extra verlof kan alleen aangevraagd worden middels het daarvoor bestemde formulier. Leerlingen of hun ouders/verzorgers kunnen deze ophalen bij de receptie en kunnen deze ingevuld inleveren ter attentie van de directeur. De directeur zal, eventueel in overleg met de teamleider of met de leerplichtambtenaar, het verlof toekennen dan wel afwijzen. De directeur bericht hier schriftelijk over naar ouders en draagt er zorg voor dat het besluit in Magister wordt geplaatst.

Alle informatie over verzuim en verlof is ook terug te vinden in het Verzuimprotocol van de Apollo