Havo-bovenbouw

Vanaf schooljaar 2020-2021 zal de Apollo beginnen met havo leerjaar 4. Het schooljaar daarna zullen wij dit uitbouwen naar havo leerjaar 5, zodat in de toekomst onze leerlingen hun havo-diploma kunnen behalen.

Laptop voor leerlingen

In het schooljaar 2019-2020 is het de bedoeling dat alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 een laptop in hun bezit hebben. Voor de aanschaf van een laptop kunt u kijken op onze webshop . Klik hier voor meer info.

Nieuws

Corona rooster

Wij willen alle leerlingen bedanken voor hun inzet tijdens de lessen in deze roerige tijd. Wij zijn ons...

Afronden van de schoolexamens

Nu de centrale eindexamens zijn afgelast heeft onze school een aantal besluiten genomen voor het afronden...

Centrale eindexamens gaan niet door

Het Ministerie heeft besloten dat de centrale eindexamens dit schooljaar niet doorgaan, i.v.m. het Coronavirus....

Gepast gebruik van Teams

De online lessen met Microsoft Teams zijn gestart en wij verwachten van alle leerlingen dat zij hier...