Schoolvakanties, vrije dagen en belangrijke dagen 2022-2023

Kennismakingsdagen
do 1 en vr 2 september 2022
Ouderavond onderbouwklassen (1,2 VMBO en 1 t/m 3 Havo)
di 13 september 2022
Ouderavond bovenbouwklassen (3,4 VMBO en 4,5 Havo)
di 20 september 2022
Schoolfeest
do 13 oktober 2022
Lesvrij t/m lestijd 2
vr 14 oktober 2022
Herfstvakantie
za 15 t/m zo 23 oktober
Studiedag (leerlingen vrij)
di 8 november 2022
Voorlichtingsavond ouders groep 8
di 15 november 2022
Studiekeuzebeurs 3 VMBO en 4 Havo
vr 25 november 2022
PTD (onderbouw) en PTA (bovenbouw) toetsweek
ma 28 november t/m vr 2 december 2023
Rapportvergaderingen (leerlingen vrij)
di 13 december 2022
Studiedag (leerlingen vrij)
di 20 december 2022
Kerstdiner onderbouw
do 22 december 2022
Kerstvakantie
za 24 december 2022 t/m zo 8 januari 2023
Studiedag en Open middag/avond
di 17 januari 2023
Voorlichtingsavond ouders groep 8
do 19 januari 2023
Voorjaarsvakantie
za 25 februari t/m zo 5 maart 2023
Studiedag (leerlingen vrij)
ma 6 maart 2023
Voorlichting vakkenpakket keuze 2 VMBO en 3 Havo
di 7 maart 2023
Verkort lesrooster (pilot i.v.m. aanstaande toetsweek)
ma 13 maart t/m vr 17 maart 2023
PTD (onderbouw) en PTA (bovenbouw) toetsweek
ma 20 maart t/m vr 24 maart 2023
Schoolreis 3 VMBO en 4 Havo
ma 3 t/m do 6 april 2023
Tweede Paasdag (leerlingen vrij)
ma 10 april 2023
Rapportvergaderingen (leerlingen vrij)
di 11 april 2023
Studiedag (leerlingen vrij)
di 18 april 2023
Meivakantie
za 22 april t/m zo 7 mei 2023
Start tijdvak 1 eindexamens
do 11 mei 2023
Hemelvaart (leerlingen vrij) + vrijdag vrij
do 18 mei 2023 én vr 19 mei
Tweede Pinksterdag (leerlingen vrij)
ma 29 mei 2023
Studiedag (leerlingen vrij)
wo 7 juni 2023
Start tijdvak 2 eindexamens
ma 19 juni 2023
PTA (bovenbouw) toetsweek
ma 26 t/m vr 30 juni 2023
PTD (onderbouw) toetsweek
ma 3 t/m vr 7 juli 2023
Rapportvergaderingen (leerlingen vrij)
do 13 juli 2023
Zomervakantie
za 22 juli t/m zo 3 september 2023
1e schooldag leerlingen
wo 6 óf do 7 september 2023 (NTB)

Volgens de landelijke wet- en regelgeving mogen er zes dagen rond de zomervakantie vrijgegeven worden voor het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot afbouw, afronding of opstart van het schooljaar. Tijdens het schooljaar zullen de leerlingen ook op een aantal andere momenten in het schooljaar vrij zijn, vanwege studiedagen en de rapportvergaderingen. Van deze vrije dagen van uw kind wordt u aan het begin van het schooljaar op de hoogte gebracht.

Vakantieverlof buiten de geplande data mag alleen worden verleend als er een werkgeversverklaring voor één van de ouders of verzorgers kan worden getoond, waaruit blijkt dat vakantie binnen de schoolvakanties onmogelijk is. Ook ander extra verlof kan alleen bij hoge uitzondering (bijv. medische of sociale redenen) worden verleend. Er moet dan een officiële verlofaanvraag ingevuld worden, die indien er toestemming verleend wordt, door de directeur ondertekend wordt. U kunt de regels voor verlofverlening nalezen in het Handboek leerplicht voortgezet Onderwijs en op de website van de gemeente Amsterdam (www.amsterdam.nl).

Ook voor de andere gemeentes houden wij ons aan deze regelgeving. De formulieren voor de verlofaanvragen vindt u hier op website en zijn bij de receptie van de school aanwezig. Uw kind kan deze ophalen en inleveren bij de receptie.