Aanmelden

Officiële aanmelding voor 8e groepers

Voor een aanmelding bij de Apollo dient het Aanmeldformulier VO 2019-2020 te worden ingevuld. Dit formulier wordt uitgereikt door de basisschool, uiterlijk 25 januari 2019. Het inleveren van het Aanmeldformulier bij de Apollo is mogelijk vanaf maandag 28 januari t/m vrijdag 8 februari 2019, tussen 10:00u en 14:00u. Het formulier wordt ingeleverd bij de Apollo.

Voor meer informatie over het aanmelden, download de PowerPoint: PPT de Apollo info-avond-pdf

Intakegesprek

Op basis van het Aanmeldformulier worden ouders/verzorgers en de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek, nadat alle informatie is aangeleverd door de basisschool en het dossier compleet is. De streefdatum voor het plaatsingsbesluit is 1 maart 2019.

Zij-instroom

Leerlingen die willen instromen vanaf een andere middelbare school kunnen zich later in het schooljaar aanmelden. Deze trajecten verlopen rond de periode mei 2019.