Aanmelden

Officiële aanmelding voor 8e groepers

Voor een aanmelding bij de Apollo kunnen ouders/verzorgers langskomen tussen 10:00u en 14:00u want er is nog plek! Hierbij wordt het Aanmeldformulier VO 2019-2020 ingeleverd, dit formulier wordt uiterlijk 25 januari 2019 uitgereikt door de basisschool. Daarnaast ontvangt u een Aanmeldformulier vanuit de Apollo. Dit formulier kunt u bij de administratie invullen. Ook dienen er nog een aantal andere documenten te worden meegenomen, deze staan in het onderstaande overzicht.

Overzicht Aanmelden en bijbehorende documenten.

Voor meer informatie, download de PowerPoint: PPT de Apollo info-avond-pdf

Intakegesprek

Op basis van de Aanmeldformulieren worden ouders/verzorgers en de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek, nadat alle informatie is aangeleverd door de basisschool en het dossier compleet is. De streefdatum voor het plaatsingsbesluit is 1 maart 2019.

Zij-instroom

Leerlingen die willen instromen vanaf een andere middelbare school kunnen zich later in het schooljaar aanmelden. Deze trajecten verlopen rond de periode mei 2019.