Aanmelden

Aanmeldingen voor schooljaar 2022-2023 

Een spannend moment is aangekomen, na de basisschool is het bijna tijd voor de overstap naar de middelbare school, en jullie zijn vast druk bezig met het oriënteren op een passende school. Wat leuk dat jullie geïnteresseerd zijn in De Apollo. Wij organiseren een aantal momenten waarop jullie kennis kunnen maken met ons. 

Informatieavonden bij ons op school

Op donderdag 18 november 2021 en op donderdag 20 januari 2022 van 19:30-20:30 uur, zijn er informatieavonden voor ouders, leerkrachten en belangstellenden. Deze avonden vinden plaats bij ons op school. Wij zullen hierbij uitleg geven over onze school, de ondersteuning die wij bieden, praktische zaken omtrent de aanmelding en uiteraard is er ruimte voor jullie om vragen te stellen. We starten om 19:30 uur en van tevoren aanmelden is niet nodig.  

Digitale informatieavond

Ook organiseren wij op dinsdag 16 november 2021 en op dinsdag 25 januari om 19:30 uur, een digitale versie van de informatieavond. Jullie hoeven hier geen programma voor te installeren of je van tevoren aan te melden. Kijken kan met de volgende link via pc, laptop, tablet of zelfs via de smartphone: online informatieavond

Open lesmiddag

Op dinsdag 18 januari van 16:00-19:30 uur is er een open lesmiddag voor leerlingen van groep 8 en groep 7 die interesse hebben in onze school. Jullie kunnen dan kennismaken met de docenten en de verschillende vakken die zij aanbieden. Ook hiervoor is tevoren aanmelden is niet nodig.

 

Officiële aanmelding voor 8e groepers 

De Apollo houdt zich het tijdpad van ELK, voor meer info zie www.elkadam.info. De basisschool verstrekt in de maand januari het Aanmeldformulier VO 2021-2022 aan ouders. Voor een officiële aanmelding dienen ouders dit formulier aan te leveren bij De Apollo. De aanmeldperiode loopt van 31 januari t/m vrijdag 11 februari. U kunt langskomen op werkdagen tussen 9:00-16:00u. 

Intakegesprek 

Na de aanmelding en wanneer het dossier compleet is, worden ouders/verzorgers en de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek en een rondleiding door de school. Op basis van het dossieronderzoek en intakegesprek besluit de intakecommissie of een leerling plaatsbaar is. De streefdatum voor het plaatsingsbesluit is 7 maart 2021. 

 

Zij-instroom 

Leerlingen die willen overstappen vanaf een andere middelbare school, kunnen daarvoor contact opnemen met dhr. Daamen (voorzitter intakecommissie) of met mevr. Gabel (zorgcoördinator).