Het team

Directeur

Mw. G. Heringa g.heringa@deapollo.nl

Teamleider onderbouw

Dhr. K. Daamen k.daamen@deapollo.nl

Adjunctdirecteur en teamleider bovenbouw

Dhr. A. van Steenis a.van.steenis@deapollo.nl

Leerjaar coördinator leerjaar 1

Mw. Y. Kooi y.kooi@deapollo.nl

Leerjaar coördinator leerjaar 2+3havo

Mw. G. VoornPeeters g.peeters@deapollo.nl

Leerjaar coördinator leerjaar 3+4

Dhr. K. Hoogeweg k.hoogeweg@deapollo.nl

Zorgcoördinator

Mevr. C. GabelEmmelot c.gabel@deapollo.nl

 

Docenten

Mevr. L. Amzough– Duits

Mevr. A. Aquirre– Spaans

Mevr. I. BakkerNask 1+Nask 2

Mevr. S. Kienhuis – Cultuur

Dhr. M. Bruggeling –  Engels

Dhr. C. de Bruin – Economie

Mevr. J. Coevert – Maatschappijleer

Mevr. A. van Dams – Nederlands

Dhr. M. van Doesselaar – Nederlands

Dhr. A. Ghalbzouri – Wiskunde

Dhr. S. Lim – CKV en tekenen

Dhr. T. Hendriks – Aardrijkskunde

Mevr. F. Hidajattoellah – Engels, Spaans

Dhr. K. Hoogeweg – Lichamelijke opvoeding

Mevr. A. IJzer –  Wiskunde

Mevr. E.Y. Kooi –  Lichamelijke opvoeding

Mevr. H. Kortram – Geschiedenis, maatschappijleer

Dhr. T. Kreijns – Wiskunde

Dhr. P. Kueter – Nask1+Nask2

Mevr. J. Man – Nederlands

Dhr. K. Meinema – Lichamelijke opvoeding

Mevr. A. Moorrees –  Engels

Dhr. F. Offerman –  Aardrijkskunde

Dhr. L. Ouchene –  Wiskunde

Mevr. G. PeetersVoorn – Engels

Mevr. A. Karunakaran – Engels

Mevr. D. Rosenboom – Tekenen, ckv

Dhr. S. Schagen – Biologie

Dhr. R. Sitaldin – Biologie

Dhr. D. van Tulder – Tekenen, ITTL

Dhr. M. Uiterwaal – Duits

Dhr. A. Vrijland – Economie

Dhr. C. Wakker – Lichamelijke opvoeding

Mevr. A. de Wit – Handvaardigheid, tekenen

Dhr. T. Witt – Geschiedenis

Mevr. J. ten Wolde – Tekenen

 

Mentoren

Onderbouw

Leerjaar coördinator leerjaar 1 Mw. Y.Kooi

1A Mevr. A. IJzer a.ijzer@deapollo.nl

1B Dhr. K. Meinema k.meinema@deapollo.nl

1H1 Mevr. E.Y. Kooi y.kooi@deapollo.nl

1H2 Dhr, T. Witt t.witt@deapollo.nl

Leerjaar coördinator leerjaar 2+3h Mw. G.PeetersVoorn

2A Dhr. Mw. S. Frutiger s.frutiger@deapollo.nl

2B Dhr, C, Wakker c.wakker@deapollo.nl

2H1 Dhr. F. Offerman f.offerman@deapollo.nl

2H2 Mevr. G. PeetersVoorn g.peeters@deapollo

3H1 Mevr. F. Hidajattoellah f.hidajattoellah@deapollo.nl

Bovenbouw

Leerjaar coördinator 3 en 4 Dhr. K. Hoogeweg

Coachende mentoren leerjaar 3 t

3A Mw. H. Kortram: h.kortram@deapollo.nl,

3B Mw. A. Moorrees: a.moorrees@deapollo.nl

3C Mw. J. Ten WoldeElsworth: j.ten.wolde@deapollo.nl

3D Dhr. M.Uiterwaal: m.uiterwaal@deapollo.nl

3E Dhr,.T.Hendriks: t.hendriks@deapollo.nl

3F Dhr. K.Hoogeweg: k.hoogeweg@deapollo.nl

Coachende mentoren leerjaar 4t

4A Dhr. C.de Bruin: c.de.bruin@deapollo.nl

4B Dhr. L.Ouchene: l.ouchene@deapollo.nl,

4C Dhr. R. Sitaldin: r.sitaldin@deapollo.nl

4D Dhr. P. Kueter: p.kueter@deapollo.nl

Coachende mentoren leerjaar 4h

4H1A Dhr. A. Ghalbrouri: a.ghalbrouri@deapollo.nl

4H2A Dhr. M. Doesselaar m.doesselaar@deapollo.nl

4H3A Mw. A. Aquirre: a.aquirre@deapollo.nl

4H1B Dhr. A. Vrijland: a.vrijland@deapollo.nl

4H2B A. van Steenis: a.van.steenis@deapollo.nl

4H3B Mw. L. Amzough: a.amzough@deapollo.nl

 

Zorgteam

Mevr. C. GabelEmmelot c.gabel@deapollo.nl Zorgcoördinator, orthopedagoog

Mevr. P. Koele p.koele@deapollo.nl Remedial teacher

Mevr. E.de Bruin e.de.bruin@deapollo.nl Begeleider Passend Onderwijs

Mevr. I.Broekhuisen i.broekhuisen@deapollo.nl Begeleider Passend Onderwijs

Mevr. Y Vermaas y.vermaas@deapollo.nl Begeleider Passend Onderwijs

Mevr. M. Pols m.pols@deapollo.nl Begeleider Passend Onderwijs

 

Antipest coördinator

Mevr. A. IJzer a.ijzer@deapollo.nl

 

Vertrouwensdocent

Mevr. D. Rosenboom d.rosenboom@deapollo.nl

 

Administratie

Dhr. R,. Schep r.schep@deapollo.nl

Mevr. J. Pieterson  j.pieterson@deapollo.nl

 

Keyuser Magister

Dhr. R. Schep r.schep@deapollo.nl

 

Conciërge

Dhr. P. Milop p.milop@deapollo.nl

 

Pedagogisch medewerkers

Dhr. J. Gersie j.gersie@deapollo.nl

Mw. S. Frutiger s.frutiger@deapollo.nl

 

Examencommissie

Mevr. G. Heringa (directeur) g.heringa@deapollo.nl

Dhr. A. van Steenis (adj. directeur) a.van.steenis@deapollo.nl

Mw. A. Moorrees a.moorrees@deapollo.nl

Dhr. K. Hoogeweg k.hoogeweg@deapollo.nl

 

Decaan/lob coördinator

Dhr. K. Hoogeweg k.hoogeweg@deapollo.nl

 

ICT coördinator

Dhr. F. Offerman f.offerman@deapollo.nl

Dhr. D. van Tulder d.van.tulder@deapollo.nl

 

Website

Mevr. J. Coevert j.coevert@deapollo.nl

 

Roostermaker

Dhr. T. Kreijns t.kreijns@deapollo.nl

Mw. Y. Kooy y.kooy@deapollo.nl

 

Systeembeheerder

Dhr. R. Schouten r.schouten@zaam.nl