Aanmelden

Voor leerjaar 1 en 4 : telefonisch afspraak maken met Mw. A. Groot

Voor leerjaar 2 en 3:  er is een wachtlijst, neem telefonisch contact op met Mw A. Groot

Aanmelding van uw kind voor leerjaar 1, schooljaar 2017-2018
De Apollo volgt de kernprocedure van de Gemeente Amsterdam
1. Aanmelding:
U kunt telefonisch een afspraak maken met Mw. Annemiek Groot.
U moet voor de aanmelding het volgende meenemen:

  • Het formele aanmeldingsformulier voortgezet onderwijs 2017-2018, uitgereikt door de basisschool
  • Een bewijs van het Burger Service Nummer (BSN) van de leerling.
  • Twee recente pasfoto’s.
  • Kopie paspoort /identiteitsbewijs/verblijfsvergunning van de leerling of een uitgebreid uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie.
  • Eventuele Dyslexieverklaring /dyscalculieverklaring

   2. Intake gesprek:
U en uw kind worden uitgenodigd voor een intakegesprek nadat alle informatie (oki-doc) door de basisschool van uw kind digitaal in ELLK is aangeleverd.
3. Plaatsingsbesluit:
Het besluit valt binnen zes tot tien weken na de aanmelding.
4. Kennismakingsmiddag
De kennismakingsmiddag voor de nieuwe leerlingen is op woensdag 21 juni 2017 vanaf 14.00 uur.

 

PowerPoint met informatie De Apollo informatieavonden en open dag