brief introductie dagen leerjaar 1

In deze link vind je de brief die naar de ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van leerjaar 1 verstuurd is.