Absentie-formulieren

Hier treft u de verlofbrieven aan die u kunt uitprinten, invullen en op school af (laten) geven.
Let op: aanvragen dienen 8 weken van tevoren te worden ingediend. De school kan bij het te laat indienen geen (tijdig) akkoord geven waardoor een leerling een ongeoorloofd verzuim heeft.

Link naar verlofbrief gewichtige omstandigheden

Link naar aanvraag extra vakantieverlof