Schoolvakanties 2020-2021

Vakantie
Data
Eerste schooldag
19 augustus 2020
Herfstvakantie
10 oktober t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie
19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie
20 februari t/m 28 februari 2021
Tweede Paasdag
5 april 2021
Meivakantie
24 april t/m 9 mei 2021
Hemelvaart
13/14 mei 2021
Tweede Pinksterdag
24 mei 2021
Zomervakantie
10 juli t/m 24 augustus 2021
1e schooldag leerlingen
25 augustus 2021

 

Volgens de landelijke wet- en regelgeving mogen er zes dagen rond de zomervakantie vrijgegeven worden voor het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot afbouw, afronding of opstart van het schooljaar. Tijdens het schooljaar zullen de leerlingen ook op een aantal andere momenten in het schooljaar vrij zijn, vanwege studiedagen en de rapportvergaderingen. Van deze vrije dagen van uw kind wordt u aan het begin van het schooljaar op de hoogte gebracht.

 

Vakantieverlof buiten de geplande data mag alleen worden verleend als er een werkgeversverklaring voor één van de ouders of verzorgers kan worden getoond, waaruit blijkt dat vakantie binnen de schoolvakanties onmogelijk is. Ook ander extra verlof kan alleen bij hoge uitzondering (bijv. medische of sociale redenen) worden verleend. Er moet dan een officiële verlofaanvraag ingevuld worden, die indien er toestemming verleend wordt, door de directeur ondertekend wordt. U kunt de regels voor verlofverlening nalezen in het Handboek leerplicht voortgezet Onderwijs en op de website van de gemeente Amsterdam (www.amsterdam.nl).