Schoolvakanties 2021-2022

  Duur
Eerste schoolweekdag 23 augustus 2021
Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 27 februari 2022
Tweede Paasdag 18 april 2022
Meivakantie 23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart 26/27 mei 2022
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022
Eerste schoolweekdag 29 augustus 2022

 

Volgens de landelijke wet- en regelgeving mogen er zes dagen rond de zomervakantie vrijgegeven worden voor het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot afbouw, afronding of opstart van het schooljaar. Tijdens het schooljaar zullen de leerlingen ook op een aantal andere momenten in het schooljaar vrij zijn, vanwege studiedagen en de rapportvergaderingen. Van deze vrije dagen van uw kind wordt u aan het begin van het schooljaar op de hoogte gebracht.

 

Vakantieverlof buiten de geplande data mag alleen worden verleend als er een werkgeversverklaring voor één van de ouders of verzorgers kan worden getoond, waaruit blijkt dat vakantie binnen de schoolvakanties onmogelijk is. Ook ander extra verlof kan alleen bij hoge uitzondering (bijv. medische of sociale redenen) worden verleend. Er moet dan een officiële verlofaanvraag ingevuld worden, die indien er toestemming verleend wordt, door de directeur ondertekend wordt. U kunt de regels voor verlofverlening nalezen in het Handboek leerplicht voortgezet Onderwijs en op de website van de gemeente Amsterdam (www.amsterdam.nl).

Ook voor de andere gemeentes houden wij ons aan deze regelgeving. De formulieren voor de verlofaanvragen vindt u hier op website en zijn bij de receptie van de school aanwezig. Uw kind kan deze ophalen en inleveren bij de receptie.