Aanmelden

Voor alle leerjaren : neem telefonisch contact op met Mw. A. Groot

Aanmelding van uw kind voor leerjaar 1, schooljaar 2018-2019
De Apollo volgt de kernprocedure van de Gemeente Amsterdam
1. Aanmelding:

Maandag 29 januari t/m vrijdag 9 februari 2018, van 10 uur tot 14 uur, bij de administratie van De Apollo
U moet voor de aanmelding het volgende meenemen:

  • Het formele aanmeldingsformulier voortgezet onderwijs 2018-2019, uitgereikt door de basisschool
  • Twee recente pasfoto’s.
  • Meenemen van paspoort/identiteitsbewijs of verblijfsvergunning van de leerling of een uitgebreid uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie ter inzage door administratie.
  • Meenemen van Burger Service Nummer (BSN) van de leerling ter inzage door administratie.
  • Eventuele Dyslexieverklaring /dyscalculieverklaring

   2. Intake gesprek:
U en uw kind worden uitgenodigd voor een intakegesprek nadat alle informatie (oki-doc) door de basisschool van uw kind digitaal in ELK is aangeleverd.
3. Plaatsingsbesluit:
Het besluit valt binnen zes tot tien weken na de aanmelding. Streefdatum 23 februari 2018
4. Kennismakingsmiddag
De kennismakingsmiddag voor de nieuwe leerlingen is op dinsdag 26 juni 2018 vanaf 14.00 uur.

 

PowerPoint met informatie De Apollo informatieavonden en open dag