Week 41 Veel roosterwijzigingen ivm scholing van de medewerkers

Er zijn deze week veel roosterwijzigingen ivm de scholing van veel medewerkers. Het is belangrijk om regelmatig Magister te raadplegen.

In deze week start leerjaar 1 met de cito-vas 0. Op dinsdagochtend 10 oktober maken zij ook de cito-vas het 3e en 4e lesuur. Alle andere leerjaren zijn het 3e en 4e lesuur uitgeroosterd. Als leerlingen het 3e en 4e lesuur toch naar school horen te komen, staat dit in de Magister agenda( in leerjaar 4 bij een aantal vakken)

Meer nieuws