toetsrooster voor SE 3 voor 3T

Van 14 t/m 21 juni as hebben de leerlingen van 3T hun 3e Schoolexamen. Bijgaand vind je hiervan het rooster.

De examens van Spaans en Engels zijn mondeling, daarvoor komt een apart rooster. De docenten geven data en tijd daarvan door aan de leerlingen.