Schoolsluiting tot en met 6 mei

De Apollo blijft de komende periode gesloten, in ieder geval tot en met de meivakantie. De lessen blijven online gegeven worden door de vakdocenten en de mentoren. Het is een lange periode en wij blijven werken met het Corona-rooster en de daarbij horende weekwerkwijzers, zoals met iedereen gecommuniceerd is. Het volgen van de online lessen en het maken van de opdrachten is verplicht voor de leerlingen.

Dinsdag 7 april gaan een aantal eindexamenleerlingen schoolexamens maken. Deze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) hebben hier apart een uitnodiging voor ontvangen.

Ook willen we iedereen nogmaals attenderen op de onderstaande afspraken:

  • Mocht een leerling in Teams, andere leerlingen of de vakdocent, digitaal lastig vallen, dan krijgt de leerling één waarschuwing. Mocht de leerling in herhaling vallen, dan wordt de leerling uit Teams verwijderd door de vakdocent.
  • De vakdocent meldt dit aan de mentor of mentorcoach, hij of zij neemt contact op met de ouders en de leerling. Daarna heeft de leerling nog één kans, mocht het probleem zich dan weer voordoen, dan wordt de leerling voor dat vak definitief uit Teams verwijderd.
  • Ook gebruiken een aantal leerlingen Teams om met elkaar te gamen, b.v. Fortnite, en worden er filmpjes gedeeld. Dit is niet de bedoeling. Dit betekent dat we dezelfde afspraak hiervoor hanteren als hierboven.

Wij gaan ervan uit dat bovenstaande maatregelen niet nodig zullen zijn en dat onze leerlingen Teams gebruiken waar het voor bedoeld is. Namelijk om te leren! Ook omdat deze periode langer gaat duren, dan we eerst hadden gedacht.

Wij wensen alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) heel sterkte toe en hopen dat iedereen gezond blijft.

Meer nieuws