Regels omtrent vuurwerk afsteken

De afgelopen weken is het enkele keren voorgekomen dat er illegaal vuurwerk werd afgestoken rondom school. Wij willen nadrukkelijk aangeven dat dit verboden is, omwille van de veiligheid van alle leerlingen. Indien leerlingen vuurwerk meenemen naar school en/of afsteken, worden ouders en de politie hiervan op de hoogte gesteld, er wordt aangifte gedaan bij het afsteken van vuurwerk en de leerling wordt extern geschorst. Voor meer informatie, lees de volgende brief: Brief omtrent vuurwerk

Meer nieuws