Pilot Corona sneltesten

De Apollo heeft de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan een landelijke pilot sneltesten op scholen van de GGD. In deze link is de brief die hierover naar alle ouders is verstuurd terug te lezen.

Meer nieuws