Periode tot de meivakantie

Afgelopen week is bijgaande brief naar alle ouders verzonden. Hierin is de planning tot de meivakantie opgenomen en is tevens de noodzaak aangegeven van het naar school meenemen van de laptop.

Brief info planning en Laptop beleid

Meer nieuws