Maandag 15 februari worden er alleen online lessen gegeven

Beste ouders/verzorger, beste leerling,

Morgen, maandag 15 februari, geven wij alleen online lessen i.v.m. code rood. Vanaf dinsdag 16 februari is de school weer open dit betekent dat de eindexamenleerlingen van 4t en de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte weer op school welkom zijn.

Met vriendelijke groet,
Mw. Gerda Heringa
Directeur van De Apollo