Laptop leerlingen

Aanschaf laptops  voor alle leerjaren voor schooljaar 2020-2021
Ook dit schooljaar biedt De Apollo de mogelijkheid om een laptop aan te schaffen via Studywise. Via de link https://deapollo.studywise.nl kunt u voor uw kind een laptop bestellen.
Op De Apollo is het vanaf volgend schooljaar 2020-2021,voor alle leerlingen van alle leerjaren,  verplicht om een laptop in bezit te hebben. Deze Corona-periode heeft ons laten zien dat online onderwijs soms noodzakelijk is. Ook zonder Corona is het gebruik van een laptop in ons onderwijs voor leerlingen steeds meer nodig om de lesstof onder de knie te krijgen en om digitale vaardigheden te ontwikkelen. Deze ontwikkelingen zijn in ons onderwijs een belangrijk speerpunt, digitaal onderwijs maakt onderdeel uit van ons curriculum. Bij de aanschaf van een laptop via Studywise kunt u eventueel in termijnen betalen. Mocht u financieel deze aanschaf niet kunnen dragen, dan biedt de Gemeente Amsterdam mogelijkheden om een gratis laptop aan te schaffen.
Via deze link https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/, kunt u meer informatie vinden.