Laatste loodjes tot de zomervakantie

Aflopen week hebben de ouders/verzorgers en leerlingen van de onder- en bovenbouw een brief ontvangen waarin beschreven staat hoe de periode tot aan de zomervakantie ingevuld is. Bijgaand zijn deze brieven terug te lezen.

Brief: planning tot de zomervakantie ONDERBOUW

Brief: planning tot de zomervakantie BOVENBOUW