Kennismakingsouderavond op donderdagavond 20 september voor leerjaar 1

Betreft: Uitnodiging kennismakingsouderavond

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Graag nodigen wij u uit voor de eerste ouderavond van dit schooljaar op donderdag 20 september 2018.

De school is geopend vanaf 19:15 uur

19:30 – 20:45  uur algemene start in de aula, aansluitend programma met de mentor in het mentorlokaal.

Tijdens de ouderavond maakt u kennis met de mentor en de begeleider passend onderwijs van uw zoon en/of dochter. U ontvangt van ons alle informatie die u nodig heeft over dit schooljaar. Natuurlijk is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Wij hopen u allen te treffen op 20 september.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mede namens de mentoren en begeleiders van de leerlingen.

 

Mw. Annemiek Groot

Leerjaarcoördinator onderbouw

 

Meer nieuws