Kennismakingsouderavond op dinsdagavond 18 september voor leerjaar 2,3 en 4

Betreft: Uitnodiging kennismakingsouderavond

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Graag nodigen wij u uit voor de eerste ouderavond van dit schooljaar op dinsdag 18 september 2018.

De school is geopend vanaf 18:45 uur

Leerjaar 2: 19:00 – 20:30 uur algemene start in de aula.

Leerjaar 4: 19:00 – 20:30 uur ontvangst bij de mentorcoach. Belangrijk dat de examen leerling zelf mee komt.

Leerjaar 3: 19:30 – 21:00 uur algemene start in de aula.

Tijdens de ouderavond maakt u kennis met de mentor en de begeleider passend onderwijs van uw zoon en/of dochter. U ontvangt van ons alle informatie die u nodig heeft over dit schooljaar. Natuurlijk is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

De leerlingen uit klas 3 en 4 ontvangen hun programma van toetsing en afsluiting (PTA) en het eerste schoolexamenrooster.

Wij hopen u allen te treffen op 18 september.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mede namens de mentoren en begeleiders van de leerlingen.

 

Dhr. Arne van Steenis Groet en                                      Mw. Annemiek Groot

Adjunct-directeur, leerjaarcoördinator bovenbouw      Leerjaarcoördinator onderbouw

 

Meer nieuws