Gepast gebruik van Teams

De online lessen met Microsoft Teams zijn gestart en wij verwachten van alle leerlingen dat zij hier op een gepaste manier mee omgaan. Meer informatie over het omgaan met Teams staat in deze brief. 

Meer nieuws