Diploma uitreiking

Ode aan de examenleerlingen

Toetsen en examens maken

Dat is zwoegen tot het einde

Schrijven tot de vingers staken

En slaaptekorten ondermijnen

Toetsen en examens maken

Dat is blokken, stampen en herhalen

Oefenen tot de hersens kraken

En de angst om te falen

Rustig ademhalen

Eerst maken wat je weet

Goed lezen wat er staat

En voor je het weet… zit het erop

 

Voor een groot deel van onze examenleerlingen zit het laatste schooljaar aan de Apollo erop. Donderdag 4 juli konden zij hun diploma’s en certificaten in ontvangst nemen. De uitreiking trok een volle zaal met trotse ouders, familie en vrienden. Met trots en weemoed nemen wij afscheid van onze kanjers. Geniet van jullie welverdiende vakantie en veel succes met de vervolgstudie!

Meer nieuws