Corona rooster

Wij willen alle leerlingen bedanken voor hun inzet tijdens de lessen in deze roerige tijd. Wij zijn ons bewust dat het onderwijs op afstand van jullie extra inzet vraagt.

We hebben inmiddels twee Corona weken achter de rug. De eerste week hebben we gebruikt voor het klaarzetten van de online Teams omgeving en het opdoen van de eerste ervaringen met online lesgeven. In de tweede week hebben we van jullie gevraagd volgens het reguliere rooster online beschikbaar te zijn. Hetzelfde hebben we van het docententeam gevraagd. Uit verschillende hoeken hebben we feedback gekregen op deze eerste werkwijze en kan de conclusie worden getrokken dat deze werkwijze niet optimaal is. Deze constatering doet overigens niets af aan alle positieve feedback die we ook van jullie hebben ontvangen.

Er is daarom in de schoolleiding besloten het zogenaamde ‘Corona rooster’ en bijbehorende Corona werkwijze in te voeren. Deze zijn schoolbreed en gaan in op aanstaande maandag, 30 maart 2020 en de periode loopt nu tot en met 6 april. Mocht deze periode verlengd worden, dan laten wij jullie dit zo snel mogelijk weten.

In de onderstaande brief treffen jullie een document met de kaders en uitgangspunten die voor het Corona rooster en werkwijze gelden voor leerlingen en ouder/verzorger. Hierin is te zien dat wat er van alle betrokkenen gevraagd wordt, maar ook dat deze verwachtingen en verplichtingen – voor leerlingen, en ouders – duidelijk en uniform vastgelegd zijn. Hiermee sorteren wij ook voor op een verlengde Corona periode en ventileren wij het belang dat we hechten aan eenduidigheid, structuur en voorspelbaarheid.

Lees hier de handleiding Corona rooster leerlingen en ouders.

Aan alle ouder(s)/verzorger(s) is de volgende brief verstuurd: brief ouders coronarooster en tafeltjesgesprekken 27 maart 2020

Bij vragen graag contact opnemen met jouw mentor(coach).

Heel veel succes de komende periode.

Meer nieuws