Brief Ouders Sociale Media februari 2017

In deze weken voor de voorjaarsvakantie merken we op school dat het aantal incidenten rond het gebruik van de sociale media aan het stijgen is. Veel van deze incidenten spelen zich buiten schooltijd af. Onze leerlingen zijn tot laat in de avond actief op sociale media en deze activiteiten zijn niet altijd positief. Problemen die na schooltijd ontstaan zijn voor de school niet oplosbaar. Op school besteden wij veel aandacht, vooral in de mentorlessen, aan het op een goede en respectvolle manier omgaan met deze media. Verder houden wij ons op school aan ons ‘sociale media protocol’. Bij overtredingen en bij misbruik, treden wij streng op. De Apollo is een veilige school voor iedereen. Wij willen u vragen om ons sociale media protocol te lezen en samen met uw kind te praten over dit onderwerp. Samen met de ouderraad zijn wij bezig met het organiseren van thema avonden, hierbij mag dit onderwerp niet ontbreken. Mocht u nog vragen, tips  of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag van u.

 lees hier de hele brief

Meer nieuws