Afronden van de schoolexamens

Nu de centrale eindexamens zijn afgelast heeft onze school een aantal besluiten genomen voor het afronden van de laatste SE-periode. Dit houdt onder andere in dat SE6 wordt uitgesteld tot na 6 mei 2020. Alle andere besluiten die er zijn genomen over het afronden van de schoolexamens in het eindexamenjaar staan in deze brief.

Meer nieuws