Aanmeldingen voor schooljaar 2022-2023 

Aanmelden

Aanmeldingen voor schooljaar 2022-2023 

Een spannend moment is aangekomen, na de basisschool is het bijna tijd voor de overstap naar de middelbare school, en jullie zijn vast druk bezig met het oriënteren op een passende school. Wat leuk dat jullie geïnteresseerd zijn in De Apollo. Wij organiseren een aantal momenten waarop jullie kennis kunnen maken met ons. 

Wij organiseren op dinsdag dinsdag 25 januari 2022 een digitale versie van de informatieavond. Jullie hoeven hier geen programma voor te installeren of je van tevoren aan te melden. Kijken kan met de volgende (MS-Teams) link voor pc, laptop, tablet of zelfs via de smartphone: online informatieavond. 

Op dinsdag 18 januari van 16:00-19:30 uur is er een open dag met lesjes voor leerlingen van groep 8 en groep 7 die interesse hebben in onze school. Jullie kunnen dan kennismaken met de school, de docenten en de verschillende vakken die zij aanbieden.  Vanwege de coronamaatregelen kunnen wij alleen leerlingen in het gebouw toelaten. Kijk op HIER

 

Officiële aanmelding voor 8e groepers 

De Apollo houdt zich het tijdpad van ELK, voor meer info zie www.elkadam.info. De basisschool verstrekt in de maand januari het Aanmeldformulier VO 2022-2023 aan ouders. Voor een officiële aanmelding dienen ouders dit formulier aan te leveren bij De Apollo.
De aanmeldperiode loopt van 31 januari t/m vrijdag 11 februari. U stuurt het formulier bij voorkeur per mail naar aanmeldingen@deapollo.nl
In geval mailen niet mogelijk is kunt u in dezelfde periode langskomen op werkdagen tussen 9:00-15:30 u.
 

Intakegesprek 

Na de aanmelding en wanneer het dossier compleet is, worden ouders/verzorgers en de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek en een rondleiding door de school. Op basis van het dossieronderzoek en intakegesprek besluit de intakecommissie of een leerling plaatsbaar is. De streefdatum voor het plaatsingsbesluit is 7 maart 2021. 

 

Zij-instroom 

Leerlingen die willen overstappen vanaf een andere middelbare school, kunnen daarvoor contact opnemen met dhr. Daamen (voorzitter intakecommissie) of met mvr. Gabel zorgcoördinator).