Brief Uitnodiging 8 maart Ouderavond Leerjaar 2 VMBO-T

Beste ouder/verzorger, beste leerling,

Klik op bijgesloten link voor de uitnodiging: Brief Ouderavond lj 2 sectorkeuzes