Maatregelen Covid-19

Informatie over de meest actuele stand van zaken treft u op DEZE PAGINA

Wij verzoeken leerlingen en ouders om thuis te blijven als er sprake is van ernstiger klachten bij de leerling of bij één van zijn/haar huisgenoten. Bij milde klachten kunnen de leerlingen een zelftest doen. Deze wordt via de mentoren aan de leerlingen verstrekt.
Het kan soms lastig zijn om de juiste afweging te maken. Wij willen daarom iedereen vragen om zich te baseren op de beslisboom, indien er twijfel bestaat of de leerling wel of niet naar school kan komen: Beslisboom