Maatregelen Covid-19

Op deze pagina staan de belangrijkste maatregelen die wij als school en in de klas nemen om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen. De regels die wij in school hanteren zijn als volgt: Coronaregels in de school

De maatregelen die wij in de klas nemen staan in deze brochure: Coronaregels in de klas

Verder willen wij alle leerlingen en hun ouders verzoeken om thuis te blijven als er sprake is van klachten bij de leerling of bij één van zijn/haar huisgenoten. Het kan soms lastig zijn om deze afweging te maken. Wij willen daarom iedereen vragen om zich te baseren op onze beslisboom, indien er twijfel bestaat of de leerling wel of niet naar school kan komen: Beslisboom – thuisblijven of naar school