Corona-maatregelen

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan houden we ons als school aan de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Die richtlijnen zijn:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Draag een mondkapje buiten de leslokalen in de school
  • Hou afstand van elkaar
  • Hou je aan de looproutes

Verder adviseren we onze medewerkers en leerlingen elkaar voorlopig geen hand te geven.

De school informeert ouders en leerlingen steeds per mail in geval er een verandering plaatsvindt binnen coronamaatregelen die van invloed zijn op het gedrag en de regels op school.

Verdere informatie

Voor de actuele stand van zaken en antwoorden op de meest gestelde vragen, kunt u bellen met het algemene informatienummer 0800-1351 of terecht op de navolgende websites:

OVERHEID: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

GGD: https://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/infectieziekten/infectieziekten/nieuw-coronavirus/ https://www.ggdzw.nl/contact/