Boeken en laptop

Schooljaar 2018-2019

boeken bestellen via website Van Dijk van 7 tot 22 juli 2018:
https://www.vandijk.nl/webshop

laptop bestellen via:  https://shop.studywise.nl/de-apollo

zie ook de eisen aan de laptop (BYOD)  eisen laptop

Op school komen voor leerjaar 1 kluisjes waar de devices kunnen worden opgeladen.