Bezoek aan de gemeenteraad

Een blog geschreven door de leerlingen

”Op maandag 18 maart 2019 zijn wij met een aantal leerlingen uit klas 3 van de Apollo naar het gemeentehuis van Amsterdam geweest voor het vak maatschappijleer. We gingen naar het gemeentehuis, omdat we in de les bezig zijn met het hoofdstuk politiek en zodat we weten hoe het er daar aan toe gaat.” – Dana 3B

”Toen we aankwamen op het stadsloket liepen we naar de zaal waar de gemeenteraad vergadert over actuele onderwerpen en in sommige gevallen debatteert. De gemeenteraad komt 1x in de 3 weken bij elkaar. Wat wij hebben gedaan is debatteren over een fictief onderwerp, namelijk een jongerenfestival. Er waren 4 partijen: Rood, Blauw, Groen en Wit. Rood en Blauw vormden samen de coalitie en Groen en Wit de Oppositie (…). Uiteindelijk besloten we allen dat het festival doorgaat. Na het debatteren werden er nog vragen beantwoord door een echt raadslid en hadden we het over onderwerpen in het nieuws, zoals de aanslag in Utrecht.” – Milad 3A

”Aan het begin van de excursie dacht ik dat het maar saai zou worden. Ik had me voorgesteld dat we de hele tijd zouden moeten luisteren naar een persoon/personen. Maar op het moment dat ik hoorde dat wij als 3e klas werkelijk mochten debatteren veranderde mijn houding helemaal. Ik zag er helemaal niet meer tegen op. Het eerste deel van de excursie verliep voor mij uitstekend. Iedereen deed actief mee en het waren interessante onderwerpen. In het 2e deel vermaakte ik mij nog meer. Het kwam vooral door het feit dat er een echte politicus was langsgekomen voor ons, en de mogelijkheid om vragen aan hem te stellen maakte het nog leuker.” – Dror 3A

”We hebben hem onder andere  gevraagd over het verkeer en over het openbaar vervoer, bijvoorbeeld: of de metro 51 tijdelijk of permanent weg zou blijven. Er hingen camera’s in de Raadzaal waar wij ook vragen over hebben gesteld. Tot slot zijn we teruggegaan naar school en was het een hele leuke dag. Mijn tip aan de gemeente en raadsleden is: meer en vaker tieners/jongeren betrekken bij bepaalde besluiten en meer van dit soort dagen organiseren.” – Daliel 3A