aanmelden voor schooljaar 2022-2023

Aanmelden

Aanmeldingen voor schooljaar 2023-2024 

Een spannend moment is aangekomen, na de basisschool is het bijna tijd voor de overstap naar de middelbare school, en jullie zijn vast druk bezig met het oriënteren op een passende school. Wat leuk dat jullie geïnteresseerd zijn in De Apollo. Wij hebben een aantal momenten georganiseerd waarop leerlingen en ouders kennis konden maken met ons.


Officiële aanmelding voor 8e groepers 

De Apollo houdt zich het tijdpad van ELK, voor meer info zie www.elkadam.info. De basisschool verstrekt in de maand januari het Aanmeldformulier VO van het betreffende schooljaar aan de ouders. Voor een officiële aanmelding dienen ouders dit formulier aan te leveren bij De Apollo.
De aanmeldperiode loopt van … (nog niet bekend) U stuurt het formulier bij voorkeur per mail naar aanmeldingen@deapollo.nl
In geval mailen niet mogelijk is kunt u in dezelfde periode langskomen op werkdagen tussen 9:00-15:30 u.
 


Intakegesprek 

Na de aanmelding en wanneer het dossier compleet is, worden ouders/verzorgers en de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek en een rondleiding door de school. Op basis van het dossieronderzoek en intakegesprek besluit de intakecommissie of een leerling plaatsbaar is. De streefdatum voor het plaatsingsbesluit is 7 maart 2021. 


Zij-instroom 

Geïnteresseerd in De Apollo? Wij organiseren speciaal voor zij-instromers, hun ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden een informatiemiddag op donderdag 23 juni van  17.00- 18:30 uur. Hier zullen wij jullie meer vertellen over school, ons onderwijs en de ondersteuning die wij kunnen bieden. Het is niet nodig om je vooraf aan te melden!


Aanmeldprocedure zij-instroom

Je kan je aanmelden voor het komende schooljaar door een mail met het leerlingendossier te sturen naar aanmeldingen@deapollo.nl. Wij verstaan hieronder de volgende documenten:

  • Schoolwisselaarsformulier
  • Ontwikkelings Perspectiefplan
  • Didactische testen
  • OKI-DOC
  • Actueel cijferoverzicht
  • Actueel aanwezigheidsoverzicht
  • Intelligentiegegevens
  • Eventuele andere relevante documenten; dyslexieverklaringen, diagnoseverklaringen, LWOO-aanwijzingen ed.
  • Indien aanwezig; hulpverleningsverslagen

Je kunt deze documenten opvragen bij de huidige school. Indien het dossier compleet is nodigen wij u en uw kind voor een intakegesprek.