aanmelden voor schooljaar 2023-2024

Aanmelden

Aanmeldingen voor schooljaar 2023-2024 

Een spannend moment is aangekomen, na de basisschool is het bijna tijd voor de overstap naar de middelbare school, en jullie zijn vast druk bezig met het oriënteren op een passende school. Wat leuk dat jullie geïnteresseerd zijn in De Apollo. Wij hebben een aantal momenten georganiseerd waarop leerlingen en ouders kennis konden maken met ons.

Zo hebben wij op donderdag 19 januari van 19.00 – 20.30 uur een voorlichtingsavond voor de ouders van groep 8.
Op dinsdag 17 januari is van 16.00 – 19.30 uur onze open dag voor geïnteresseerde leerlingen.

De  powerpointpresentatie van de ouderinformatieavond van 15 november jl. treft u HIER


Officiële aanmelding voor 8e groepers 

De Apollo houdt zich het tijdpad van ELK, voor meer info zie www.elkadam.info. De basisschool verstrekt in de maand januari het Aanmeldformulier VO van het betreffende schooljaar aan de ouders. Voor een officiële aanmelding dienen ouders dit formulier aan te leveren bij De Apollo.
De aanmeldperiode loopt van 6 februari 2023 t/m 17 februari 2023
U stuurt het formulier bij voorkeur per mail naar aanmeldingen@deapollo.nl
In geval mailen niet mogelijk is kunt u in dezelfde periode langskomen op werkdagen tussen 9:00-15:30 u.
Mailen heeft onze voorkeur.


Intakegesprek 

Na de aanmelding en wanneer het dossier compleet is, worden ouders/verzorgers en de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek en een rondleiding door de school. Op basis van het dossieronderzoek en intakegesprek besluit de intakecommissie of een leerling plaatsbaar is. De streefdatum voor het plaatsingsbesluit is nog niet bekend. 


Zij-instroom 

Geïnteresseerd in De Apollo? Wij organiseren speciaal voor zij-instromers, hun ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden een informatiemiddag op 14 juni 2023 van 16.30 – 18:00 uur. Hier zullen wij jullie meer vertellen over school, ons onderwijs en de ondersteuning die wij kunnen bieden. Het is niet nodig om je vooraf aan te melden!


Aanmeldprocedure zij-instroom

Je kan je aanmelden voor het komende schooljaar door een mail met het leerlingendossier te sturen naar aanmeldingen@deapollo.nl. Wij verstaan hieronder de volgende documenten:

  • Schoolwisselaarsformulier
  • Ontwikkelings Perspectiefplan
  • Didactische testen
  • OKI-DOC
  • Actueel cijferoverzicht
  • Actueel aanwezigheidsoverzicht
  • Intelligentiegegevens
  • Eventuele andere relevante documenten; dyslexieverklaringen, diagnoseverklaringen, LWOO-aanwijzingen ed.
  • Indien aanwezig; hulpverleningsverslagen

Je kunt deze documenten opvragen bij de huidige school. Indien het dossier compleet is nodigen wij u en uw kind voor een intakegesprek.