aanmelden voor schooljaar 2022-2023

Aanmelden

Aanmeldingen voor schooljaar 2022-2023 

Een spannend moment is aangekomen, na de basisschool is het bijna tijd voor de overstap naar de middelbare school, en jullie zijn vast druk bezig met het oriënteren op een passende school. Wat leuk dat jullie geïnteresseerd zijn in De Apollo. Wij hebben een aantal momenten georganiseerd waarop leerlingen en ouders kennis konden maken met ons.

De presentatie voor alle belanghebbenden die op 25 januari werd gehouden, treft u hier in PDF aan: KLIK HIER
Een filmpje hebben we gemaakt van de open lesjesdag voor leerlingen van groep 8. Mocht je er niet bij zijn geweest en toch een kijkje in de school willen?  KLIK HIER 

 

Officiële aanmelding voor 8e groepers 

De Apollo houdt zich het tijdpad van ELK, voor meer info zie www.elkadam.info. De basisschool verstrekt in de maand januari het Aanmeldformulier VO 2022-2023 aan ouders. Voor een officiële aanmelding dienen ouders dit formulier aan te leveren bij De Apollo.
De aanmeldperiode loopt van 31 januari t/m vrijdag 11 februari. U stuurt het formulier bij voorkeur per mail naar aanmeldingen@deapollo.nl
In geval mailen niet mogelijk is kunt u in dezelfde periode langskomen op werkdagen tussen 9:00-15:30 u.
 

Intakegesprek 

Na de aanmelding en wanneer het dossier compleet is, worden ouders/verzorgers en de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek en een rondleiding door de school. Op basis van het dossieronderzoek en intakegesprek besluit de intakecommissie of een leerling plaatsbaar is. De streefdatum voor het plaatsingsbesluit is 7 maart 2021. 

 

Zij-instroom 

Leerlingen die willen overstappen vanaf een andere middelbare school, kunnen daarvoor contact opnemen met dhr. Daamen (voorzitter intakecommissie) of met mvr. Gabel zorgcoördinator).